VvE bij een nieuwbouwappartement

21 mei 2021

Ben jij op zoek naar een nieuwbouwappartement of heb je er al één gevonden en ga je binnenkort verhuizen? Dan krijg je te maken met een Vereniging van Eigenaars (VvE). Maar wat is dat eigenlijk, een VvE?

Iedere koper van een appartement in een appartementencomplex wordt automatisch lid van de VvE. Dit is wettelijk verplicht. Als lid ben je medeverantwoordelijk voor het hele complex. De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van het appartementencomplex, voor reparaties en verzekeringen. Ga je weer verhuizen, dan stopt het lidmaatschap automatisch.

Goed om te weten:
- Een VvE bestaat uit een bestuur, een kascommissie en een vergadering van eigenaars (de leden). Voor de begeleiding en planning van onderhoud kan een technische commissie worden ingeschakeld, maar dit is niet verplicht. Dit geldt ook voor een onpartijdige en deskundige beheerder.

- Een VvE moet worden ingeschreven bij de KvK. Daarnaast is een opstalverzekering verplicht en moet de VvE een reservefonds hebben voor onderhoud aan het complex.

- Een VvE vergadert minstens één keer per jaar, maar vaker is ook mogelijk. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke besluiten genomen op basis van stemmen. Hoeveel stemmen jij kan uitbrengen staat beschreven in de splitsingsakte. Dit hangt meestal af van de grootte van jouw appartement. Bij spoedeisende maatregelen mag het bestuur soms zelf beslissingen nemen.

- Je betaalt een verplichte maandelijkse bijdrage voor de VvE. De hoogte van dit bedrag hangt af van de grootte van jouw appartement, de gemeenschappelijke voorzieningen in het appartementencomplex en de verwachte kosten voor onderhoud.

- Het is belangrijk dat de VvE een meerjaren onderhoudsplan opstelt. Dit is belangrijk voor het bepalen van de begroting en de hoogte van de maandelijkse bijdrage.

- In de begroting van de VvE staan de jaarlijks terugkerende kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud van de tuin, schoonmaakkosten of kosten voor onderhoud.

- Het is goed om vooraf het huishoudelijk reglement van de VvE af te stemmen (bijvoorbeeld over het houden van huisdieren in je appartement of het leggen van bepaalde type vloeren i.v.m. mogelijke geluidsoverlast).

Wil jij straks ook actief bijdragen aan de VvE van jouw appartementencomplex? Meld je dan aan als bestuurslid of lid van de kascommissie.