In ontwikkeling: Havezate Es

16 juli 2020

In het essenlandschap bij Collendoorn, aan de rand van de Hardenbergse nieuwbouwwijk Marslanden, wordt gebied Havezate Es ontwikkeld. Als alles volgens planning verloopt kan de gemeenteraad het bestemmingsplan eind dit jaar vaststellen.

De verkoop van de kavels zou dan begin 2021 kunnen beginnen, waarna de bouw van de eerste woningen nog volgend jaar kan starten.

Het gebied, gelegen in de omgeving van waar tot 1914 een havezate, het Huis Collendoorn, stond, wordt ingevuld met circa 90 ruime kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 2.200 vierkante meter.

Van de 16e-eeuwse havezate resteren nog de contouren van de oorspronkelijke oprijlaan en de oude waterput. De oprijlaan wordt in ere hersteld en de waterput krijgt een centrale plek op de es.

Belangstellenden die op de hoogte gehouden willen worden kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg (woonteam@hardenberg.nl). Voor deze belangstellenden wordt vóór de start van de verkoop onder andere nog een kavelinformatieavond georganiseerd.